Windy dla niepełnosprawnych – normy i zalecenia

    Jesteś tutaj
  • Home
  • Blog Windy dla niepełnosprawnych – normy i zalecenia
winda dla niepełnosprawnych

Windy dla niepełnosprawnych – normy i zalecenia

2023-12-19 admin_bs Comments Off

Windy dedykowane dla osób niepełnosprawnych powinny być zaprojektowane pod kątem ich potrzeb i niedyspozycji. Ważny jest zarówno rozmiar windy, sterowanie jej pracą, dostępność przycisków jak i rodzaj zastosowanych drzwi. W naszym wprowadzeniu w ten temat skupiamy się na najważniejszych normach regulujących sprawy związane z windami la niepełnosprawnych. Podpowiadamy jakie wytyczne muszą zostać spełnione, jak powinna wyglądać dostępność windy oraz jak zorganizować jej działanie w sposób zgodny z przeznaczeniem. 

Normy dotyczące wind dla niepełnosprawnych

Osoby zamierzające wyposażyć swój lokal w platformy dla osób niepełnosprawnych muszą liczyć się z koniecznością przestrzegania odpowiednich norm. Zostały one określone w przepisach PN-EN 81-70:2005, a także późniejszych PN-EN 81-70:2018-07. Określają one najważniejsze wytyczne budowlane i instalacyjne dotyczące dźwigów. 

Z perspektywy osób niepełnosprawnych, kluczowych informacji dostarcza część 70-a, dotycząca pokonywania barier architektonicznych oraz dostępności wind. Warto podkreślić, że odmiennie będzie wyglądało wykonanie windy dla niepełnosprawnych w nowo powstającym budynku, a odmiennie w starszym budownictwie. 

Wymiary windy dla osób niepełnosprawnych

Dla komfortu osób niepełnosprawnych najważniejszy jest rozmiar kabiny windy. Zgodnie z polską normą, dla jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim potrzebna będzie powierzchnia 110×140 cm. Jeśli z powodów technicznych nie ma możliwości stworzenia windy tak dużych rozmiarów, dopuszcza się zmniejszenie powierzchni do nawet 100×125 cm na osobę. 

Drugim ważnym parametrem jest szerokość drzwi, które powinny umożliwiać swobodne wchodzenie i wychodzenie osobom z różnymi niedyspozycjami. Polska norma określa, że szerokość drzwi powinna wynosić 90 cm, a w przypadku braku wystarczającej przestrzeni 80 cm. Warto jednak nie zaniżać tego parametru, gdyż zbyt wąskie drzwi mogą uniemożliwić wjazd niektórych modeli wózków inwalidzkich. 

Istotny jest także mechanizm otwierania, który powinien zostać dostosowany do potrzeb użytkowników windy. Najczęściej wykorzystuje się drzwi centralne rozsuwane w obu kierunkach lub drzwi teleskopowe otwierane w jedną stronę. 

Wyposażenie windy dla osób niepełnosprawnych

W windzie powinny znaleźć się odpowiednie elementy wyposażenia, oznakowania i informacje pomagające użytkownikom w dotarciu na wybrane piętro. Na wysokości około 90 cm powinna zostać zamontowana poręcz (na przynajmniej jednej ścianie) pozwalająca na przytrzymanie się. 

Przyciski sterujące powinny mieć przynajmniej 20 mm średnicy oraz dodatkowe oznaczenia w języku Braille’a. Powinny znajdować się na wysokości 90-120 cm, z zachowaniem odstępu 40 cm od narożnika. Te same wytyczne dotyczą przycisków przywoływania windy. Ponadto drzwi powinny zostać połączone z działaniem fotokomórek, ulokowanych na wysokości 25 i 75 cm.