Jak działają schody ruchome?

    Jesteś tutaj
  • Home
  • Blog Jak działają schody ruchome?
schody ruchome

Jak działają schody ruchome?

2023-12-19 admin_bs Comments Off

Schody ruchome, nazywane profesjonalnie eskalatorami, to stały element miejskiej infrastruktury. Spotykamy je na dworcach, w centrach handlowych, w stacjach metra, na lotniskach oraz wielu innych miejscach o zwiększonym natężeniu ruchu pieszych. Schody ruchome ułatwiają transport ludzi z ich podręcznym bagażem lub niewielkimi ładunkami. W naszym krótkim wprowadzeniu w tematykę schodów ruchomych skupiamy się na ich działaniu – wskazujemy jakie mechanizmy sterują pracą schodów, jakie elementy konstrukcyjne składają się na całą instalację oraz jak wygląda sterowanie ich pracą. 

Konstrukcja schodów ruchomych

Najważniejszym elementem z perspektywy użytkownika schodów ruchomych jest oczywiście taśma tworząca stopnie. Jest ona napędzana za pomocą specjalnego silnika elektrycznego, za pośrednictwem przekładni ulokowanej zazwyczaj w górnej części schodów. Za ruch taśmy odpowiedzialny jest także łańcuch napędzający, gwarantujący ich stabilną pracę. Ponadto w schodach ruchomych obecna jest poręcz, poruszająca się w takim samym tempie co taśma. Schody ruchome powinny być także wyposażone w systemy zabezpieczeń, takie jak czujniki obciążenia, kontrolery prędkości, czujniki stanu łańcucha. 

Rodzaje schodów ruchomych

Schody ruchome można podzielić na rozmaite kategorie, o odmiennym przeznaczeniu, funkcjach, rozmiarze i prędkości ruchu. Najważniejszy jest pod tym względem układ pracy, który może występować w wariancie pojedynczym, podwójnym, krzyżowym, ciągłym lub nieciągłym. Wybór konkretnego typu zależy od miejsca zastosowania, możliwości montażu, kierunku i natężenia ruchu. 

Oprócz schodów wyróżniamy także chodnik ruchomy, niekiedy traktowany jako podtyp szerszej kategorii. Chodnik są jednak odrębnym typem urządzeń transportowych, których taśma tworzy płaską powierzchnię zamiast stopni. 

Sterowanie schodami ruchomymi

W wielu miejscach schody ruchome są dostępne przez 24 godziny na dobę. Intensywna eksploatacja wymaga sprawnego i automatycznego działania, do czego niezbędne jest oprogramowanie oraz sterowniki. Pozwalają nie tylko na automatyczne wprawianie schodów w ruch i ich zatrzymywanie, ale również na zliczanie korzystających z nich osób, sygnalizację kierunku ruchu, zwiększanie lub zmniejszanie tempa ruchu. 

Rozmiary i tempo pracy schodów ruchomych

Schody ruchome są projektowane pod kątem konkretnego miejsca, w którym się znajdą. W trakcie projektowania bierze się pod uwagę takie wytyczne jak wymiary pomieszczeń, ich układ, wysokość kondygnacji, spodziewana eksploatacja. W miejscach o dużym natężeniu ruchu warto wybierać schody gwarantujące bezpieczeństwo użytkowników, o tempie ruchu mniejszym niż 0,6 metra na sekundę. Nachylenie schodów wynosi zazwyczaj 30-35 stopni. Szerokość stopni mieści się zazwyczaj w przedziale 600 – 1000 mm.