Rodo

1. Administratorem danych osobowych jest   WINDPOLDŹWIG SP. Z O.O. zwanej dalej ,,Administratorem” . Siedziba Administratora ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie spółki WINDPOLDŹWIG  ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra, w miejscu prowadzenia przez Administratora i  Kontrahenta działalności gospodarczej jego siedzibie i miejscu wykonywania umowy, w celu świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania wszelkich  umów spółki , obsługę reklamacji, realizacji próśb klienta, archiwizacja dokumentów typu faktur, dokumentacji technicznej i rejestracyjnej w UDT, prowadzenia korespondencji, monitoringu płatności, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ( postępowania mediacyjne ,sądowe, egzekucyjne), marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów, dostawców i odbiorców usług realizowanych w formie elektronicznej i papierowej,  stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c)  i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Państwa dane możemy przekazywać do podmiotów przetwarzających dane na nasze zlecenia np. kancelaria prawna, biuro rachunkowe, bank, poczta, oraz instytucją państwowym  uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia z warunków umów  dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych: Nazwa firmy, adres firmy, NIP, Regon, adres siedziby , adres korespondencyjny, dane osobowe pracowników i oraz pracowników podwykonawców i kontrahentów Administratora, dane kontaktowe typu nr telefonu, adres e-mail. i inne dane kontaktowe, dane osobowe zawarte w orzeczeniu lekarskim dopuszczającym do pracy na danym stanowisku, dane osobowe zawarte w zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia wstępnego lub okresowego BHP , dane osobowe w zaświadczeniu potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych przepisami prawa do wykonania pracy na określonym stanowisku pracy.

5.Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

6.Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8.Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również poprzez profilowane.

9. W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się  z Administratorem danych osobowych  listownie pod adresem  siedziby firmy   WINDPOLDŹWIG SP. Z O.O. ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra tel. 68 4574300                          lub email: firma@windpoldzwig.pl

Nagrody

Nasi partnerzy

Oferta

Zajmujemy się dostawą, montażem i konserwacją różnego typu dźwigów (wind) oraz platform dla osób niepełnosprawnych jak również takich urządzeń jak: schody i chodniki ruchome, podłogi obrotowe, dźwigniki a także krzesełka schodowe oraz schodołazy.

O nas

Jesteśmy firmą z wieloletnią tradycja i doświadczeniem będącą na rynku nieprzerwanie od 1989 roku. Urządzenia proponowane przez nas posiadają wszelkie wymagane atesty oraz odpowiadają przepisom Urzędu Dozoru Technicznego.

Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą i sprawdzenia naszych cen. Zachęcamy do wysłania zapytania, z przyjemnością przygotujemy dla Państwa ofertę.


W 2021 Otrzymaliśmy certyfikat Rzetelna firma

+48 68

457 43 00

WINDPOLDŹWIG Sp z o.o.

ul. Kręta 5
65-770 Zielona Góra


Projekt i realizacja: Webpro.pl